Tapis Ancien Laine

Style > Kurdish

  • Tapis Ancien Persan Kurdish Fait Main 137cm X 265cm 1880s 1l21
  • Tapis Ancien Laine Fait Main 250 X 160 Cm
  • Tapis Ancien Visage De Sac Persan Kurdish Fait Main 79cm X 95cm 1930s 1c287
  • Tapis Ancien Persan Jaf Kurdish Fait Main 43cm X 49cm 1880s 1b565
  • Tapis Ancien Persan Kurdish Fait Main 97cm X 374cm 1880s 1f66